Alfred är häst
Paus på gräsmattan efter all hoppning